wiki:User_Guide_PL

RoundCube Webmail (krótko: RC) jest zgodnym ze standardami klientem IMAP z interfejsem przypominającym standardową aplikację. Spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości oraz sprawdzanie pisowni. RoundCube jest napisany w PHP i do działania wymaga bazy danych MySQL, Postres lub SQLite. Interfejs można dowolnie zmieniać za pomocą skórek.

RoundCube jest systemem pocztowym dostępnym przez sieć. Posiada wszystkie funkcje nowoczesnego klienta pocztowego. RoundCube można w pełni dostosować do swoich potrzeb.


Logowanie

Aby zalogować się, w pasku adresu przeglądarki wpisz adres, pod którym zainstalowano RoundCube. W polu "Nazwa" wpisz swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, w polu "Hasło" wpisz swoje hasło.

Strona logowania


Po zalogowaniu

Poniższy rysunek przedstawia ekran widoczny zaraz po zalogowaniu.

Uwaga każda ikona w programie jest opisana. Aby wyświetlić opis, należy wskazać ikonę kursorem myszy i poczekać na wyświetlenie podpowiedzi.

Ekran ten zawiera następujące obszary:

 1. Lista dostępnych folderów.
 2. Lista tematów wiadomości w wybranym folderze.
 3. Pasek ikon przełączających widok programu.
 4. Pasek ikon obrazujących działania dostępne dla wybranej (podświetlonej) wiadomości. Od lewej:
  • pobranie nowych wiadomości (jeśli istnieją),
  • utworzenie nowej wiadomości,
  • utworzenie odpowiedzi do nadawcy wybranej wiadomości,
  • utworzenie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich odbiorców wybranej wiadomości,
  • przekazanie wybranej wiadomości do innego użytkownika,
  • skasowanie wybranej wiadomości.
 5. Pole przeszukiwania wiadomości.
 6. Lista operacji wykonywanych na wybranym (podświetlonym) folderze:
  • Kompatkuj - porządkuje wybrany folder,
  • Pusty - usuwa wszystkie wiadomości z folderu (działa dla folderów Kosz i Spam).
 7. Lista operacji wykonywanych na liście wiadomości:
  • Zaznacz wszystkie - zaznacza (podświetla) wszystkie wiadomości w folderze,
  • Zaznacz nieprzeczytane - zaznacza nieprzeczytane wiadomości w folderze,
  • Anuluj zaznaczenie - powoduje, że żadna wiadomość nie jest zaznaczona,
  • trójkątne ikony służą do wyświetlania kolejnych stron listy wiadomości oraz przejście do pierwszej i ostatniej strony tej listy.

Aby otworzyć otrzymaną wiadomość pocztową, należy dwukronie kliknąć temat wybranej wiadomości na liście.


Wysyłanie poczty elektronicznej

Poniższy rysunek przedstawia ekran wyświetlany po kliknięciu ikony tworzenia nowej wiadomości (patrz opis powyżej):

Ekran ten zawiera nastepujące obszary:

 1. Pasek ikon obrazujących działania dla tworzonej wiadomości, od lewej:
  • ikona wysyłania wiadomości,
  • ikona sprawdzania pisowni,
  • ikona dodawania załączników,
  • ikona zapisywania tworzonej wiadomości w folderze Kopie robocze w celu późniejszego dokończenia edycji.
 2. Pasek opcji:
  • Priorytet - określa priorytet dla tworzonej wiadomości,
  • Potwierdzenie odbioru - zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zażądanie od programu pocztowego adresata odesłania powiadomienia o otrzymaniu wiadomości (żądanie to może zostać zignorowane przez program pocztowy adresata).
 3. Pole załączników.

Aby dodać nowy załącznik do tworzonej wiadomości, należy kliknąć ikonę + w tym obszarze albo ikonę spinacza w obszarze nr 1. W wyświetlonym oknie należy kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik załącznika i kliknąć przycisk Wyślij, aby dodać załącznik do tworzonej wiadomości.

 1. Odsyłacze dodatkowych pól adresowych.

Kliknięcie odsyłacza [Cc] spowoduje wyświetlenie lub ukrycie listy adresatów dodatkowych (Kopia). Kliknięcie odsyłacza [Bcc] spowoduje wyświetlenie lub ukrycie listy ukrytych adresatów dodatkowych (Ukryta kopia).

 1. Odsyłacz sprawdzania pisowni.

Kliknięcie odsyłacza Sprawdź pisownię (lub ikony ABC w obszarze nr 1) spowoduje zmianę trybu edycji wiadomości na tryb sprawdzania pisowni.

 1. W przypadku wykrycia niepoprawnej pisowni błędne słowo zostanie podkreślone. Kliknięcie tego słowa spowoduje wyświetlenie listy propozycji poprawnych słów. Aby zakończyć sprawdzanie pisowni, należy kliknąć odsyłacz Przywróć edytowanie.

Aby wysłać wiadomość, należy kliknąć przycisk Wyślij teraz. Aby anulować wysyłanie wiadomości, należy kliknąć przycisk Anuluj.


Książka adresowa

Poniższy rysunek przedstawia ekran wyświetlany po kliknięciu ikony Książka adresowa.

W obszarze Grupy wyświetlana jest lista dostępnych książek adresowych. Lokalna książka adresowa nosi nazwę Książka adresowa. Sieciowe książki adresowe LDAP również mogą być wyświetlane w tym obszarze, jeśli zostaną skonfigurowane przez administratora.

W obszarze Nazwa wyświetlane są wszystkie kontakty zapisane w wybranej książce adresowej.

Ikony dostępne w obszarze 1 mają następujące znaczenie (od lewej):

 • ikona dodawania nowego kontaktu do książki adresowej,
 • ikona usuwania zaznaczonego (podświetlonego) kontaktu lub kontaktów z książki adresowej,
 • ikona tworzenia wiadomości do adresatów wybranych w obszarze Nazwa (aby wybrać kilku adresatów, należy klikać z naciśniętym klawiszem Ctrl).

Ikony dostępne w obszarze 2 służą do przewijania stron listy kontaktów dostępnych w danej książce adresowej.


Ustawienia

Poniżej zamieszczono opis ekranów wyświetlanych po kliknięciu ikony Ustawienia.

Karta Ustawienia

Karta Foldery

Karta Tożsamości


Jak to działa? Spróbuj:

http://demo.roundcube.net/ - demo w wersji angielskiej*88

Nazwa użytkownika (Username): demo@… lub: demo2@…

Hasło (Password): rcdmo1 lub: rcdmo2


Last modified 9 years ago Last modified on 06/27/07 06:48:40

Attachments (11)

Download all attachments as: .zip